สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 
     
เว็บไซต์ ตรวจสอบบัญชี เต็มใจให้บริการ ด้วยงานคุณภาพ
       
   
   
 
 
         
ประวัติโดยสังเขปของ S.V.P. ACCOUNTING GROUP CO.,LTD

เป็นบริษัทให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร และเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ก่อตั้งโดย ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี โดยใช้ชื่อว่า " สำนักงานวไลลักษณ์การบัญชีและโครงการ"

         

ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริษัท เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติ้ง กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ได้ขยายธุรกิจในสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ครบวงจร "ONE STOP SERVICES" โดยได้ให้บริการทางด้าน วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนประกันภัยประเภทต่าง ๆ ประเมินราคาทรัพย์สิน ขายอสังหาริมทรัพย์ รับสแกนเอกสาร และรับฝากเอกสาร เป็นต้น

         

สวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ มีสวัสดิการให้กับพนักงานทุกท่าน ได้แก่

         
สวัสดิการพนักงาน        

หอพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สำหรับพนักงาน ฟรี

 

ชุดฟอร์มพนักงาน ปีละ 3-5 ชุด

 

ห้องรับประทานอาหาร

 

ห้องออกกำลังกาย

 

ห้องเล่นกีฬา

 

ห้องสมุด

 

ห้องประชุม

 

ประกันสังคม

 

ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

 

โบนัส เบี้ยเลี้ยง และค่าครองชีพ

 

เงินทุนเพื่อการศึกษา

 

ห้องจัดสัมมนา

 

จัดงานปีใหม่ และจัดท่องเที่ยวประจำปี

 

ยานพาหนะสำหรับปฎิบัติงานนอกสถานที่

 

เป็นต้น

 
         
         

ทางด้านที่พักสำหรับพนักงาน บริษัท ฯ มีหอพักสำหรับพนักงานทุกท่าน ฟรี ..... มีการจัดท่องเที่ยวประจำทุกปี ตลอดจนการจัดงานปีใหม่ ให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

         
         
 
 
designed by nongnoy.NET